Kontakt

Här hittar du oss

Mariakören repeterar onsdagar kl. 18:30 - 21:00 på Kyrkbacksgården, inte långt från Västerås domkyrka. Har du god körvana och är du intresserad av att sjunga med oss? Välkommen att kontakta dirigenten Joakim Olsson Kruse för provsjungning, tel. 021-814618 eller joakim.olssonkruse@svenskakyrkan.se

 

Styrelse

Ordförande: Johan Engström

Sekreterare: Linda Strömberg

Kassör: Jan-Gunnar Helmersson

Ledamot: Charlotta Hammar

Ledamot: Kalle Lundvall

Ledamot: Tine Mollerup

Ledamot: Tomas Stenström

Övriga funktionärer

Webmaster: Kalle Lundvall, Eric Anell

Webredaktör: Linda Strömberg

Skivansvarig: Tomas Stenström

 

Vi finns även på Facebook under Mariakören, Västerås

 

 

Foto Magnus Aronson

Kontakta oss