Juldagens högmässa

Datum/tid: 2018-12-25 kl. 11:00
Plats: Domkyrkan

Sångare från domkyrkans körer, samt tidigare sångare, inbjuds att medverka vid julens tre gudstjänster:
Julbön
Midnattsmässa
Juldagens högmässa