Julkören: Julbön och midnattsmässa

Datum/tid: 2018-12-24 kl. 17:00
Plats: Domkyrkan

Sångare från domkyrkans körer, samt tidigare sångare, inbjuds att medverka vid julens tre gudstjänster:
Julbön
Midnattsmässa
Juldagens högmässa