Domkyrkans vårkonsert: FÖRKLÄDD GUD

Datum/tid: 2018-05-27 kl. 18:00
Plats: Domkyrkan

Alla domkyrkans körer medverkar i Förklädd gud, samt bidrar med egna körstycken därinvid