Invigningsgudstjänst RIKSFEST

Datum/tid: 2018-05-11 kl. 11:00
Plats: Domkyrkan

Svenska kyrkans kyrkosångsförbund förlägger sin Riksfest till Västerås. Närmre 1000 körsångare från hela landet. 

Domkyrkans körer har ansvar för några tillfällen: 
Invigningsgudsjänsten 11/5 kl 11 (alla domkyrkans körer) 
Kvällskonsert 11/5 kl 21 (Mariakören & Motettkören)