Mariakörens vårkonsert: MADRIGALER

Datum/tid: 2018-04-15 kl. 18:00
Plats: Domkyrkan

Mariakörens egen vårkonsert. A capella madrigaler från skilda tider och länder