Musikhögmässa: musik av Willan

Datum/tid: 2018-02-18 kl. 11:00
Plats: Domkyrkan

Mässdelar ur missae breve av Healey Willan (1880-1968)