Kalendarium

Under denna flik finner du Mariakörens närmast i tiden kommande framträdanden och konserter. Välkommen!

Under rubrken "Tidigare framträdanden" hittar du även ett urval av de framföranden och konserter Mariakören har gjort under det senaste året utöver normal medverkan vid högmässor o.d. Information om körens deltagande i körtävlingar finner du under en annan flik.