Dirigenten

JOAKIM OLSSON KRUSE

är sedan hösten 2016 dirigent för Mariakören.

Ursprungligen från Blekinge har Joakim avlagt examina i kyrkomusik och körpedagogik vid musikhögskolan i Göteborg, samt orgelpedagogik vid musikhögskolan i Örebro. Intresset för historisk musik ledde till studier vid konservatoriet i Amsterdam, med bachelorexamen i cembalo och masterexamen i basso continuo. Under åren i Nederländerna arbetade Joakim som organist och körledare både vid Svenska kyrkan i Rotterdam, samt vid den katolska St Bonifatius-kyrkan i De Rijp.

Sedan hemkomsten till Sverige har Joakim varit organist och körledare i Kristianstad och i Karlskrona Stadsförsamling där han byggt upp både vuxen- och gosskörsverksamheter. Med kammarkören Schola Christiania genomfördes körresor bl.a till Island och Skottland, och regelbundet har beställningsuppdrag utgått till namnkunniga komponister som Maria Löfberg, Nils Erikson och Mårten Jansson.

Som organist och körledare i Västerås domkyrka, har Joakim uppdraget att leda och utveckla Mariakören som 2017 firar sitt 60-årsjubileum. Under jubileumsåret framförs bl.a J.S Bachs Markus-passion, med tidstrogna instrument. Flertalet nykompositioner planeras samt musik som sällan hörs i Sverige, exempelvis missae breves av M. Archer eller H. Willan eller Johann Ludwig Bachs motetter för dubbelkör.   

Joakim har också åtagit sig den viktiga uppgiften att återetablera gosskörsverksamheten i Västerås domkyrka. Från hösten 2016 läggs en ny grund för sjungande pojkar och unga män i domkyrkan. Även utanför församlingsverksamheten verkar Joakim för ung körsång som vice ordförande i Svenska kyrkans gosskörsförening. Joakim är också aktiv som skribent och recensent, t.ex i Kyrkomusikernas Tidning, och föreläser regelbundet om körbyggande och körers liv "bakom musiken".