Mariakören på YouTube

Rutter's Requiem

Här kan du lyssna på första satsen ur detta verk vid ett framförande i Västerås domkyrka den 12 november 2011 med Mariakören och Voces Mariae.

Sats 1 - Requiem Aeternam